อัปโหลดเอกสาร Data Service Online ระบบบริหารข้อมูล โคราช เขต 3 พิมพ์วุฒิบัตร (DMC) กลุุ่มข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. โปรแกรมสารสนเทศ (emis / efa) โปรแกรมสิ่งก่อสร้าง โปรแกรม School mis)