เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน

อบรมเชิงปฏิบัติการ"กลยุทธ์การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ"กลยุทธ์การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ"กลยุทธ์การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 2558ประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 2558ประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-256ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-256ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-256
ประชุมการจัดสรรงบประมาณ และชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการ กิจกรรมประชุมการจัดสรรงบประมาณ และชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการ กิจกรรมประชุมการจัดสรรงบประมาณ และชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการ กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังคำชี้แจง ทำความเข้าใจในการจัดทำประมาณประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังคำชี้แจง ทำความเข้าใจในการจัดทำประมาณประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังคำชี้แจง ทำความเข้าใจในการจัดทำประมาณ

อ่านต่อ

ข่าวด้านการศึกษา

อ่านต่อ

^